Akad. mal. rest. Petr Hampl (*1964)
Malířství a restaurátorství Pacov

- Akad. mal. rest. Petr Hampl (*1964) -
RESTAUROVÁNÍ

- UMĚNÍ -
Techniky starých mistrů

Akademického malíře a restaurátora Petra Hampl z Pacova (*1964) ovlivnilo umění starých mistrů italské renesance.

Na Akademii výtvarných umění dokonale ovládl techniku staré lazurní malby. Studia restaurátorství zakončil diplomovou prací kopie Tiziánova obrazu z Obrazárny Pražského hradu "Toaleta mladé ženy", olejomalby z let 1512-1515.

- POVOLENÍ -
Ministerstvo kultury

Povolení Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek v rozsahu restaurovaní malířských uměleckých děl na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře, pergamenu a skle, malířských uměleckých děl - nástěnných maleb, figurálních sgrafit a polychromie na sochařských uměleckých dílech.

Číslo povolení: 4322/2006 platné od 6.6.2006

Číslo povolení: 14.762/92 platné od 21.12.1992

- RESTAUROVÁNÍ -
Ateliér v Pacově

Ve svém ateliéru v Pacově se věnuje restaurování obrazů na plátně, dřevěných a kovových deskách, a též restaurování soch s polychromií, majoliky a porcelánu (Míšeň, Volkstedt, Rudolfstadt, Plavno).

Dále restauruje umělecká díla nástěnných maleb a figurálních sgrafit na kulturních památkách po celé České Republice a podílí se též na záchraně drobných církevních památek ve svém okolí.

OBRAZY

PORCELÁN
majoliky

nástěnné MALBY

SOCHY s polychromií

SGRAFITA

PÍSMA
grafiky

- REFERENCE -
Významné restaurátorské práce

- VÝZNAMNÉ STAVBY -

Kaple Nejsvětější Trojice
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
na Hradčanech v Praze.

Technika: fresco - secco.

Kaple v Sázavském klášteře.
Technika: fresco.

Zrcadlová kaple v Klementinu v Praze.
Technika: fresco.

Foyer budovy ČSAV v Praze.
Technika: secco.

Bourla Theater v Antverpách.
Technika: secco.

Granovský palác v Ungeltu v Praze.
Technika: chiaroscuro.

- REFERENCE -
Rozsáhlé restaurátorské práce

- HRADY, ZÁMKY A PALÁCE -

Faustův dům na Novém Městě v Praze

Šternberský palác na Malé Straně v Praze

Trčkův hrad Želiv

Zámek Bechyně

Zámek Březina u Pacova

Zámek Komorní Hrádek

Zámek Pacov

Zámek Vyklantice

Zámek Zbiroh

- KAPLE A KOSTELY -

Jezuitský konvent v Olomouci

Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku

Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Chyšce

Kostel sv. Martina ve Zdi na Starém Městě v Praze

Kostel sv. Bartoloměje v Pošné

 

Restaurování manýristické dekorativní nástěnné výmalby, Zámek Komorní Hrádek.  Datováno před rokem 1600. Technika: secco.

Restaurování dekorativní nástěnné výmalby z roku 1898, Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Chyšce. Technika: secco.

Faustuv_dum

Restaurování manýristické malby ve Faustově Domě na Novém Městě v Praze.
Technika: secco.

sv. Martin ve zdi

Kartuš sv. Martina na kostele sv. Martina ve zdi na Starém městě v Praze, kopie podle obrazu Karla Škréty, datováno po roce 1650. Technika: secco.

Zámecké divadlo Pacov

Restaurování nástropní malby
od Jana Vojny v zámeckém divadle,
Zámek Pacov.
Technika: secco.

Zámek Zbiroh

Restaurování nástropní malby
v zámecké kapli, Zámek Zbiroh.
Technika: fresco - secco.
.

Trčkův hrad Želiv

Restaurování velkých figurálních sgrafit, datováno rokem 1610. Trčkův Hrad Želiv. Technika: sgrafito, fresco - secco.
.

Restaurovani_Petr_Hampl

Detail rekonstrukční retuše nástěnné malby císaře Rudolfa II. ve Svatebním sále, Zámek Bechyně.  Technika: secco.

Restaurování Petr Hampl

Restaurování nástěnných maleb, Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku.
Technika: fresco - secco.
.

Restaurování Petr Hampl

Rekonstrukce malby monumentální lunety dle Františka Ženíška "Povolání Přemysla Oráče k vládě", Pošta v Kamenici nad Lipou. Technika: secco.

Zámek Bechyně

Restaurování nástropní malby na ploše 100 m2 „Čtyři Evangelisté“ od malíře Paul Raimunda, datováno rokem 1583, Zámek Bechyně. Technika: malba na dřevě.

Cervena Recice

Restaurování figurálních sgrafit, datováno rokem 1600. Zámek Červená Řečice. Technika: sgrafito.
.

Restaurovani_ Hampl_Nepomuk

Restaurování nástěnných maleb a erbu Šternberků, Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku. Technika: fresco - secco.

Sluneční hodiny Šternberský palác

Nejstarší malované sluneční hodiny v Praze, Šternberský palác v Tomášské ulici na Malé Straně, datováno rokem 1608.
Technika: secco.

Figury_Novy_bydzov

Restaurování monumentálních figurálních výjevů na průčelí Okresního domu
v Novém Bydžově. Technika: secco.
.

Hampl_Komorni_Hradek (4)

Rekonstrukční restaurování nástěnné malby, Zámek Komorní Hrádek.
Technika: secco.
.

- REFERENCE -
Restaurování drobné architektury

- DOMOVNÍ ZNAMENÍ STARÉ PRAHY -

Domovního znamení "U modré lišky" na Kampě na Malé Straně v Praze, datováno rokem 1664.
Technika: kombinace frescosecco, secco na stucco reliéfu.

Domovní znamení "U černé matky boží" v Nerudově ulici na Malé Straně v Praze.
Technika: secco.

Domovní znamení "Zázračná Panna Maria Chlumecká" v Míšeňské ulici na Malé Straně v Praze.
Technika: secco.

- ERBY A ZNAKY -

Městský znak v Pacově.
Technika: secco.

Erby Myslíka z Hyršova a Karmelitánů
na kostele sv. Václava v Pacově.
Technika: secco a zlacení.

- SLUNEČNÍ HODINY -

Sluneční hodiny v klášteře v Milevsku.
Technika: secco.

Sluneční hodiny na kapli sv. Anny v Pacově.
Technika: secco.

- OBRAZY A NÁPISY -

Obraz Panny Marie na kapličce v Pacově.
Technika: secco.

Nápisy na památníku Antonína Sovy v Lukavci.
Technika: secco.

znameni domovni

Domovní znamení "U černé matky boží" v Nerudově ulici na Malé Straně v Praze.

Pacov

Erb Karmelitánů na kostele sv. Václava v Pacově.

Domovni znameni Hampl

Domovního znamení "U modré lišky" na Kampě na Malé Straně v Praze.

Myslík z Hyršova

Erb Myslíka z Hyršova na kostele sv. Václava v Pacově.

Restaurování Petr Hampl

Domovní znamení "Zázračná Panna Maria Chlumecká" v Míšeňské ulici v Praze.

Mestsky_znak_Pacov

Městský znak v Pacově.

Restaurování drobné architektury z okolí Pacova.

- REFERENCE -
Restaurování uměleckých předmětů

- OBRAZY -

- SOCHY S POLYCHROMIÍ -

- MAJOLIKY A PORCELÁN -

- GRAFIKY -

Restaurovani_obrazu

Před restaurováním obrazu.
Zátiší s pomerančem
, olejomalba na plátně, 2. pol. 20. stol.

Restaurovani

Před restaurováním obrazu.
Plachetnice
, akad. mal. František Zavřel,
olejomalba na plátně, 1. pol. 20. stol.

Restaurovani sochy

Malování a patinování sochy sv. Jana Nepomuckého vytištěné na 3D tiskárně, která byla umístěna místo originálu do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vyklanticích.

Restaurovani_obrazu

Po restaurování obrazu.
Zátiší s pomerančem
, olejomalba na plátně, 2. pol. 20. stol.

Restaurovani_obrazu

Po restaurování obrazu.
Plachetnice
, akad. mal. František Zavřel,
olejomalba na plátně, 1. pol. 20. stol.

Restaurovani obrazu Hampl

Madona s Ježíškem, olejomalba na plátně, pol. 18. stol.

- VZDĚLÁNÍ -
Akad. mal. rest. Petr Hampl

* 27.1.1964 v Pacově

1979 - 1983
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha
obor - užitá malba

1983 - 1985
Vysoká uměleckoprůmyslová škola, Praha
obor - užitá malba

1985 - 1991
Akademie výtvarných umění, Praha
obor - restaurátorství
ateliér Prof. Toroně a Prof. K. Strettiho

- DIPLOMOVÁ PRÁCE -

kopie Tiziánova obrazu
z Obrazárny Pražského hradu
"Toaleta mladé ženy"
olejomalba z let 1512-1515

Tizian_kopie_Hampl

- KONTAKT -

tel.: 605 109 489

malirhampl@seznam.cz